PROFESIONALNA ORIJENTACIJA - PSIHOLOG PROCENJIVAČ

Profesionalnu orijentaciju radi diplomirani psiholog Dragana Sotirović, specijalista razvojne, dečije i školske psihologije, koja je svoju dvadesetogodišnju karijeru posvetila proceni i razvoju ličnosti u okviru karijernog napredovanja.

Psiholog Sotirović je iskusan praktičar koji je 9 godina provela kao psiholog u trupi i psiholog koordinator u Generalštabu Vojske Jugoslavije radeći na poslovima: procene i održavanja mentalnog zdravlja ljudi u trupi, selekciji oficira i vojnika za rad na specijalnim dužnostima pod posebnim rizikom, koordinaciji rada psihologa u jedinicama, uvođenju posebnih mera i tehnika u radu sa vojnicima i oficirima radi poboljšanja njihove motivisanosti i efikasnosti, rešavanju većih problema na terenu, organizovanju stručnih obuka i skupova psihologa.

Poslednjih 18 godina je suvlasnik i direktor Centra za procenu i razvoj SIMEX d.o.o. u okviru kojeg se svakodnevno, između ostalog rade procene i savetovanja mladih za izbor škola i budućih zanimanja, kao i procene mentalnih, karakternih i motivacionih kapaciteta pojedinaca za obavljanje različitih vrsta poslova, takođe je Centar poznat po brojnim psihološkim istraživanjima u okviru preduzeća i kompanija koja za cilj imaju povećanje motivisanosti zaposlenih, njihove efikasnosti i zadovoljstva na poslu, učestvuje u izboru i razvoju adekvatnih i uspešnih menadžera i rukovodioca različitih nivoa.

Sve ove godine pohađala je, ali je bila i učesnik, predavač, u okviru brojnih obuka u zemlji i inostranstvu iz oblasti savremenih psiholoških mernih tehnika, primene psihologije u različitim oblastima rada kompanije, uvođenja tehnika podsticaja i motivacije pojedinaca, ali i zaposlenih u okviru kompanija. Član je Društva psihologa Srbije i poseduje Licencu Ministarstva za rad i zapošljavanje.

Psiholog Dragana Sotirović je takođe licencirani motivacioni i klinički hipnoterapeut, sa iskustvom u radu na problemima smanjene efikasnosti u učenju i radu, poremećajima koncentracije, preosetljivosti, pojačane anksioznosti, fobijama, pojačane agresivnosti, strahovima, gojaznošću, problemima u ishrani, tikovima, kompulzivnim radnjama, problemima socijalnog prilagođavanja, povlačenja iz socijalnih odnosa i sl.

URANAK1 | Da li je deci teško da odaberu zanimanje? Roditelji pomažu ili odmažu? | Dragana Sotirović

URANAK1 | Poklanjanje ocena i gledanje kroz prste | Ana Dimitrijević i Dragana Sotirović

URANAK1 | Maturante najviše zanima psihologija i IT sektor | Dragan Sotirović | Jasmina Šantić

Kako izabrati školu?

Video je preuzet sa rts.rs portala.

Gostovanje Dragane Sotirović u Jutarnjem programu RTS-a

Video je preuzet sa rts.rs portala.

Kako odabrati buduće zanimanje

Kontakt

info@profesionalnaorijentacija.rs

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 87, Beograd

Telefoni:

011 6136 328

063 251 002

Pretraga sajta