HIPNOTERAPIJA U RADU SA TINEJDŽERIMA I ADOLESCENTIMA

Pubertet i adolescencija su „doba bure“ u kojima su vrlo često emocije naglašene, ponekad i prenaglašene. Ukoliko mlade ljude propustimo kroz aršim „odrasle osobe“, vrlo često nam se učini da nešto nije u redu sa njima, što je najčešće naša pogrešna procena i greška nastala pogrešno primenjenim kriterijumima. Mlade osobe, pubertetlije, tinejdžeri, adolescenti, najčešće više nisu deca, ali nisu ni odrasle osobe. Taj vakum, taj međuprostor je upravo ono što nije lako prebroditi, što okupira puno pažnje, energije, vremena i kao i svaka promena može dovesti do raznih, najčešće akutnih teškoća i kriza.

Pad koncentracije, teškoće u učenju, pamćenju, nezainteresovanost, bezvoljnost, pojačana nesigurnost, pojačani strahovi, osetljivost, pojačana agresivnost, neodlučnost, povlačenje, nemogućnost da pokažu sve što znaju i mogu, su najčešće posledice tih trenutnih, burnih promena, koje neminovno sa sobom nose i burne emocije. Kao što svi znamo, burne emocije skoro uvek blokiraju intelektualnu funkciju, i naš mozak, u takvim situacijama, ne može da radi najbolje i pokaže svoj maksimalni potencijal.

Upravo zbog toga smo u Centru za procenu i razvoj SIMEX uveli motivacionu i kliničku hipnoterapiju, kao jedan od veoma efikasnih metoda u prevazilažanju teškoća ovog tipa.

Šta je hipnoterapija?

Hipnoterapija je vođena hipnoza ili stanje fokusiranosti i koncentracije u obliku transa koja se postiže uz pomoć kliničkog hipnoterapeuta. To stanje je veoma slično stanju kada smo potpuno zaokupljeni knjigom, filmom, muzikom ili čak sopstvenim mislima ili meditacijama. U ovom stanju, osoba fokusirano i potpuno, usmerava svoju pažnju prema sebi kako bi pronašla i iskoristila prirodne resurse, koje poseduje duboko u sebi (u podsvesti), a u tom trenutku ih nije svesna. Aktiviranjem tih prirodnih resursa osoba lakše menja neadekvatne, usporavajuće i otežavajuće obrasce ponašanja i ponovo preuzima kontrolu u određenim područjima svog života. Hipnoterapija pored toga što uči osobu da se na zdrav način fokusira na ono što želi da postigne, takođe omogućava efikasno relaksiranje i otpuštanje tenzije koja se često nagomilava potiskivanjem negativnih emocija, sa pojavom problema.

Ukoliko ste zainteresovani možete nas kontaktirati za dodatne informacije, kao i da zakažete termin.

Agresivno ponašanje kod tinejdžera

Terapijsko edukativni program

Antistres program OD STRESA DO RAZVOJA je individualni, terapisko- edukativni program, namenjen deci i odraslima, koji ima za cilj jačanje kapaciteta za prevazilaženje stresa i korišćenje ovakvih situacija za podsticanje razvoja.

Program se delom sastoji od hipnoterapije, koja se pokazala kao izuzetno efikasna u postizanju dušegvnog i telesnog balansa, ali i klasičnih seansi razgovorom. Prva faza programa je usmerena na opuštanje, relaksaciju, anuliranje negativnih psihičkih, kognitivnih i somatskih posledica stresa i vraćanje organizma i psihe u normalno, zdravo funkcionisanje, a zatim u drugoj i trećoj fazi radimo na prepoznavanju ličnih kapaciteta, snaga, ali i granica otpornosti na stres i učimo klijenta efikasnim tehnikama za, ne samo savladavanje stresa, već i korišćenje takvih, na prvi pogled negativnih situacija, za sveopšti razvoj i napredak.

Kontakt

info@profesionalnaorijentacija.rs

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 87, Beograd

Telefoni:

011 6136 328

063 251 002

Pretraga sajta